SSV型单线递进式分配器

 分配器     |      2018-06-20 01:15

SSV型单线递进式分配器

一、概述

  该分配器适用于公称压力为30MPa以下的单机或小型干稀油单线集中润滑系统中;它靠壳体内部的活塞将由入口输入的润滑剂以预定的量可靠地和强制性地分配;该型分配器左右两侧均有出油口,不同出油口数的安装尺寸相同,出油口派生合并增大给油量与手动、气动或电动润滑泵相连接可组成简单、费用低廉的小型集中润滑系统,也可与大型集中润滑系统中的单线或双线分配器连接作为辅助分配器进行二级分配。

                                             

二、技术参数

        

三、型号标注

       

四、外型结构及尺寸