SSPQ-P型(原ZV-B型)双线分配器

 分配器     |      2018-06-20 01:15

SSPQ-P型(原ZV-B型)双线分配器

一、概述

        SSPQ-P型(原ZV-B型)双线分配器适用于公称压力为40MPa的干油双线式集中润滑系统中,作为一种定量给油装置。通过二条供油管交替输送润滑脂,实现定量给各润滑点供送润滑剂的双线分配器。分配器有带给油螺钉、带运动指示调节装置和带行程调节装置三种型式。

                                               

二、技术参数

        

使用介质为锥入度不低于220(25℃,150g)1/10mm的润滑脂(NLGI0#~3#)或粘度等级大于N68的润滑油,工作环境温度为-20℃~80℃。

三、型号标注

        

四、外型结构及尺寸