SGQ型双线给油器

 分配器     |      2018-06-20 01:17

SGQ型双线给油器

一、概述

  SGQ系列双线分配器用于干油集中润滑系统中,定期向各润滑点供送润滑脂,使用润滑脂的针入度不低于265(25°C、150g)1/10mm。分配器分单向出油和双向出油两种形式。单向出油的分配器只有下给油孔。活塞正反向排油时都由下给油孔供送润滑脂;双向出油的分配器有上下给油口,活塞正反向排油时由上下给油孔交替供送润滑脂。

                                                 

二、技术参数

    

三、型号标注

   

四、外型结构及尺寸