SJQ系列双线分配器

 分配器     |      2018-06-20 01:18

SJQ系列双线分配器

一、概述

   SJQ系列双线分配器用于公称压力为10MPa的双线式干油集中润滑系统中,作为一种计量给油装置。它在两条供油主管交替的

供油压力作用下,直接由供油的压力控制活塞动作给油,完成向润滑点定量分配润滑脂的功能。

                                                   

二、技术参数

   

三、型号标注

四、外型结构及尺寸