KJ、KW、KL型单线递进式分配器

 分配器     |      2018-06-20 01:20

KJ、KW、KL型单线递进式分配器

一、概述

  KJ、KW、KL型单线递进式分配器,适用于润滑点密集、耗脂量不同,给油频繁的单线集中润滑系统中,组成子母式分配系统实现分区控制进行润滑的场合。
  KJ、KM、KL型单线递进式分配器由中碳合金结构钢制造的供给体、端部体和3~8片(根据设计需要所确定的给油量和出油口数)中间体组合而成。分配器的正常出口设置于分配器的两侧面,在上面还设置有预备出口,各中间体的出油口内均装有止回阀,能彻底防止因润滑点背压作用而产生润滑脂的逆流,保证了各出油口的给油量定量、准确。

                                                    

二、技术参数 

        

三、型号标注